Pengertian Sistem Pakar

Apa itu Sistem Pakar?

Pengertian Sistem Pakar (expert system) adalah sistem/program yang bertingkah laku seperti ahlinya atau pakarnya. Sistem pakar merupakan sistem yang berbasis pengetahuan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam dunia nyata.

Berikut ini adalah aplikasi contoh